Board logo

標題: 為什麽你的柔道進步不大? [打印本頁]

作者: klnjudo    時間: 2016-5-12 02:48 AM     標題: 為什麽你的柔道進步不大?

1. 首先係努力, 好多人都肯"苦練", 但都唔成功, 因為好多時佢地努力係唔正確既路上, 鑽左入死胡同裏面.

2. 其次要有好奇心, 肯去鑽研,呢個其實係首要的, 有好奇心, 就會唔覺得係"苦", 肯去鑽研, 就會有新的道路, 新的想法.

3. 第三就係要反思, 無論之前成功與否, 都去反思自己有冇行錯路, 好既就做好D, 唔好就去改過.

4. 第四就係要參考, 參考成功同唔成功既人, 吸收經驗.

5. 第五就係要實踐, 快快行出第一步, 然後不斷搵實踐機會, 唔好閉門造車.

6. 最後就係, 多多研究不同範疇的東西, 有好多時風馬牛不相及既野, 往往會比到你一些靈感.


歡迎光臨 九龍柔道會資訊台 (http://www.klnjudo.com/phpkln/bbs/discuz/) Powered by Discuz! 6.1.0